Tarieven – Ortho Sonsbeek – Arnhem

Tarieven

Let op! Genoemde tarieven kunnen afwijken bij de behandeling van patiënten, met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) of bij de behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis. Bekijk in deze gevallen de juiste tarieven op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met uw zorgverlener.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Orthodontie

Consultatie en diagnostiek

Röntgenonderzoek

Behandeling

Diversen

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.