Klachten – Ortho Sonsbeek – Arnhem

Klachten

Wij doen er alles aan om de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag contact. Mocht het een keer voorkomen dat je vindt dat wij je onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen we om dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het heel belangrijk te weten dat je een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. We willen je graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op, dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Informatiepunt

Wil je meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kan je terecht op www.allesoverhetgebit.nl met onafhankelijke informatie, opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor jou bevredigende oplossing komen, dan kan je terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
  • Formele klachtbehandeling. Wanneer je geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kan je de KNMT vragen om behandeling van je klacht door de Centrale Klachtencommissie. Jij en je orthodontist worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de orthodontist. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de orthodontist maatregelen treft, ter verbetering van de kwaliteit van haar tandheelkundig handelen, haar praktijkorganisatie zoals haar optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.