Kwaliteit – Ortho Sonsbeek – Arnhem

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Privacyregeling en geheimhouding: Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patient. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing)

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende Kwaliteitsactiviteiten :

 • Visitatie
 • Audit
 • Patiënt tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

U ziet de waardering voor onze activiteiten ten aanzien van kwaliteit terug in ons kwaliteitskeurmerk:

      

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.