Kwaliteit – Ortho Sonsbeek – Arnhem

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor jouw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan zorgvuldige informatie en een prettige service. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. We hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Privacyregeling en geheimhouding: Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patient. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan:

 • Visitatie
 • Audit
 • Patiënt tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Ook jouw mening stellen we zeer op prijs. Heb je suggesties hoe we je beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op.